Laddstolpar

Vi hjälper fastighetsägare, BRF:er och privatpersoner att

installera både stora och små anläggningar med elbilsladdare.

Vi erbjuder installation av alla typer av laddboxar.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Laddbox ink installation

från 7950kr*

 

Pris standard installation Garo Laddbox 3,7kW: 7950kr*

Pris standard installation Garo Laddbox 11kW: 9950kr*

Detta ingår i standard installation:

1st Garo laddbox

Max 10m matningskabel

Montage på vägg

Borrning genom max 1st vägg (ej betongvägg)

Resa i västerås

Avprovning av installation samt dokumentation

*Priser efter grönt ROT-avdrag

Få kostnadsfri offert genom att fylla i nedan

Välj typ av installation

Välj tillval


ROT


Från skatteverkets hemsida (Länk)

Om du ska installera grön teknik kan du få

skattereduktion för kostnaden för arbete

och material. Det gäller installationer som

påbörjas och betalas från och med

1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt

som med rot och rut. Du får avdraget direkt

på fakturan från företaget som utför

installationen (din utförare). Företaget

begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga

bidrag som privatpersoner kunnat ansöka

om i samband med installation av solceller,

installation för lagring av egenproducerad

elenergi och installation av laddstation

till elfordon.Skattereduktionen för grön

teknik är högst 50 000 kr per person och år.

Om du kan ta del av avdraget eller inte beror

på hur mycket skatt duhar betalat in under

året och vilka andra avdrag du har gjort.

Skattereduktion för grön teknik ges för:


* Installation av nätanslutet solcellssystem.

Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden

för arbete och material.

*Installation av system för lagring av

egenproducerad elenergi.

Skattereduktion ges med 50 procent

av kostnaden för arbete och material.


*Installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion ges med 50 procent

av kostnaden för arbete och material.

Installationen får enbart avse den aktuella

bostaden och måste vara gjord i ditt eller din

förälders hushåll, och ska avse…


- ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs

av dig som begär skattereduktion


- en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt

och som innehas av dig som begär skattereduktion


- en byggnad under uppförande som ägs av dig

som begär skattereduktion och som när den är

uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.


För att ge rätt till skattereduktion för grön teknik

ska installationen vara både utförd och betalad tidigast

1 januari 2021. I de fall kunden själv köper in material från

någon annan än det företag som utför installationen av

grön teknik kan skattereduktion enbart medges för

installationsarbetet. I denna situation medges alltså

inte skattereduktion för materialkostnaden.


Använd gärna tjänsten Räkna ut din skatt för att

göra en preliminär beräkning av hur mycket

skattereduktion du kan få. Det är särskilt

viktigt om du använder både rot- och rutavdrag

och skattereduktion för grön teknik ett år.

Kontakta oss

Västerås 021 - 444 06 66

info@elfabriken.com

Stockholm 08 - 611 80 00

stockholm@elfabriken.com

i samarbete med